#پرس_سرشانه_اسمیت

پرس سرشانه اسمیت 
تمرینی محبوب در جهت تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی سرشانه ها
یا همان دلتویید قدامی
انجام این تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با وزنه سنگین هستید
از بستن کمربند غافل نشوید
عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
اجرای این حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض شانه)
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد

این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ، 
بخصوص برای افراد مبتدی
.
.
.
#تمرین
#اسمیت
#فیت
#سرشانه
#دستگاه
#افزایش_حجم
#پرس_سرشانه_اسمیت 
#سلامتی
#Fit_healthy_new
پرس سرشانه اسمیت
تمرینی محبوب در جهت تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی سرشانه ها
یا همان دلتویید قدامی
انجام این تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با وزنه سنگین هستید
از بستن کمربند غافل نشوید
عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
اجرای این حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض شانه)
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد

این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ،
بخصوص برای افراد مبتدی
.
.
.
#تمرین
#اسمیت
#فیت
#سرشانه
#دستگاه
#افزایش_حجم
#پرس_سرشانه_اسمیت
#سلامتی
#Fit_healthy_new
پرس_سینه #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_هالتر #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_هالتر_از_جلو_ايستاده #پرس_سرشانه_آرنولدی
#پرس_سرشانه_اسمیت 
#

#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
، 
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ، 
بخصوص برای افراد مبتدی 
#
#سهیل_قزلباش 
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس 
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
#پرس_سرشانه_اسمیت
#

#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
،
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ،
بخصوص برای افراد مبتدی
#
#سهیل_قزلباش
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
#پرس_سرشانه_اسمیت 
#

#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
، 
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ، 
بخصوص برای افراد مبتدی 
#
#سهیل_قزلباش 
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس 
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
#پرس_سرشانه_اسمیت
#

#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
،
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
انجام این تمرین از پشت سر می‌تواند موجب آسیب در بخش حساس مفصل سرشانه بشود ،
بخصوص برای افراد مبتدی
#
#سهیل_قزلباش
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
#پرس_سرشانه_اسمیت دست باز ،
#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
، 
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
#سهیل_قزلباش 
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس 
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
#پرس_سرشانه_اسمیت دست باز ،
#تمرینی محبوب در جهت #تقویت و هدف قرار دادن بخش جلوی #سرشانه ها
یا همان #دلتویید قدامی
،
انجام این #تمرین بصورت نشسته و ایستاده قابل اجراست
و
اگر خواهان انجام این تمرین با #وزنه #سنگین هستید
،
از بستن #کمربند غافل نشوید
،
#عضلات دلتویید جانبی هم در این تمرین از جمله عضلات کاملا فعال بوده و تقویت میشود
،
اجرای این #حرکت را با دستانی جمع تر از ویدئو هم میتوانید اجرا نمایید (عرض #شانه)
،
که نتیجه بهتری برای مبتدی ها دارد
،
این تمرین چند مفصله است
و
برای افزایش #حجم عضلات مورد نظر مفید خواهد بود
#
#سهیل_قزلباش
دارنده #مدرک بین‌المللی #علم تمرین در #رشته #فیتنس
#
جهت دریافت:برنامه تمرینیِ #بدنسازی (در #منزل و #باشگاه #ورزشی) و برنامه #تغذیه (با هر هدفی) و اطلاع از هزینه #برنامه ها به #دایرکت یا تلگرام پیام دهید
(لینک #تلگرام در بیو #پیج میباشد)
#
یا در واتس اپ به #شماره 09226753829 پیغام دهید
Lateral raise with bands 
نشر از بغل با کش
عضله اصلی:دلتویید میانی
عضله کمکی:دلتویید جلویی،دلتویید خلفی،ذوزنقه

پاهای خود را بر روی کش های تمرین به گونه ای قرار دهید تا زمانی که آن ها را در دست گرفته اید، احساس کشش کنید.
دسته ها را در حالی که کف دست ها به سمت داخل بدن است، بگیرید. در حالی که کمر صاف است، آرنج ها باید اندکی خم باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال همزمان با انجام بازدم، با استفاده از ماهیچه های شانه، دست ها را بالا بیاورید. تا نقطه ای که دسته ها اندکی از حالت موازی نسبت به زمین خارج شوند، بالا ببرید.
در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل دم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

#shoulders #shouldersworkout #shouldermachine #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shoulder #pressshoulder #barbell #barbellbenchpress #i_fitnessclub #barbellpress #barbellshoulderpress 
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_پشت #سرشانه_نشر #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_ایستاده #پرس_سرشانه_دستگاه
Lateral raise with bands
نشر از بغل با کش
عضله اصلی:دلتویید میانی
عضله کمکی:دلتویید جلویی،دلتویید خلفی،ذوزنقه

پاهای خود را بر روی کش های تمرین به گونه ای قرار دهید تا زمانی که آن ها را در دست گرفته اید، احساس کشش کنید.
دسته ها را در حالی که کف دست ها به سمت داخل بدن است، بگیرید. در حالی که کمر صاف است، آرنج ها باید اندکی خم باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال همزمان با انجام بازدم، با استفاده از ماهیچه های شانه، دست ها را بالا بیاورید. تا نقطه ای که دسته ها اندکی از حالت موازی نسبت به زمین خارج شوند، بالا ببرید.
در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل دم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

#shoulders #shouldersworkout #shouldermachine #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shoulder #pressshoulder #barbell #barbellbenchpress #i_fitnessclub #barbellpress #barbellshoulderpress
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_پشت #سرشانه_نشر #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_ایستاده #پرس_سرشانه_دستگاه
Barbell shoulder press
پرس سرشانه با هالتر

عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:دلتویید میانی،سه سربازویی،ذوزنقه،بالایی سینه ای بزرگ

بر روی صندلی در زیر هالتری که در ارتفاعی بالاتر از سر شما قرار گرفته است، بنشینید.
در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه بیشتر و کف دست ها به سمت جلو است، هالتر را بگیرید.
هالتر را از جای خود بلند کرده و با کشیدن دست ها آن را بالای سر خود نگه دارید. در طول انجام حرکت، بدن خود را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال همزمان با انجام عمل دم، هالتر را به آرامی تا سطح سرشانه پایین بیاورید.
سپس هزمان با بازدم، هالتر را به نقطه شروع بازگردانید

#shoulders #shouldersworkout #shouldermachine #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shoulder #pressshoulder #barbell #barbellbenchpress #i_fitnessclub #barbellpress #barbellshoulderpress 
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_پشت #سرشانه_نشر #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_ایستاده #پرس_سرشانه_دستگاه
Barbell shoulder press
پرس سرشانه با هالتر

عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:دلتویید میانی،سه سربازویی،ذوزنقه،بالایی سینه ای بزرگ

بر روی صندلی در زیر هالتری که در ارتفاعی بالاتر از سر شما قرار گرفته است، بنشینید.
در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه بیشتر و کف دست ها به سمت جلو است، هالتر را بگیرید.
هالتر را از جای خود بلند کرده و با کشیدن دست ها آن را بالای سر خود نگه دارید. در طول انجام حرکت، بدن خود را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال همزمان با انجام عمل دم، هالتر را به آرامی تا سطح سرشانه پایین بیاورید.
سپس هزمان با بازدم، هالتر را به نقطه شروع بازگردانید

#shoulders #shouldersworkout #shouldermachine #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shoulder #pressshoulder #barbell #barbellbenchpress #i_fitnessclub #barbellpress #barbellshoulderpress
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_پشت #سرشانه_نشر #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_ایستاده #پرس_سرشانه_دستگاه
Standing dumbbell press
پرس سرشانه دمبل ایستاده 
عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:ذوزنقه،سه سربازویی،دلتویید میانی،بخش بالایی سینه ای 
در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است در هر دست خود یک دمبل گرفته و بایستید، دمبل را تا نزدیک سر بالا ببرید، آرنج ها باز و زاویه حدود نود درجه داشته باشند.این نقطه شروع شما خواهد بود.
حال بدون آنکه به سمت عقب متمایل شوید و یا از پاها کمک بگیرید، آرنج ها را صاف کرده تا دمبل ها را بالای سر ببرید، لحظه ای مکث کرده سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

#standingdumbbellpress #standingdumbbell #standingdumbbellcurls #standingdumbbellshoulderpress #shoulders #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shouldermachine #shoulder #pressshoulder #armworkout #armcurls #i_fitnessclub
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_نشر #سرشانه_پشت #سرشانه_باز #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه_ایستاده
Standing dumbbell press
پرس سرشانه دمبل ایستاده
عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:ذوزنقه،سه سربازویی،دلتویید میانی،بخش بالایی سینه ای
در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است در هر دست خود یک دمبل گرفته و بایستید، دمبل را تا نزدیک سر بالا ببرید، آرنج ها باز و زاویه حدود نود درجه داشته باشند.این نقطه شروع شما خواهد بود.
حال بدون آنکه به سمت عقب متمایل شوید و یا از پاها کمک بگیرید، آرنج ها را صاف کرده تا دمبل ها را بالای سر ببرید، لحظه ای مکث کرده سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

#standingdumbbellpress #standingdumbbell #standingdumbbellcurls #standingdumbbellshoulderpress #shoulders #shoulderpress #shoulderpresses #shoulderworkout #shouldermachine #shoulder #pressshoulder #armworkout #armcurls #i_fitnessclub
#سرشانه_سیمکش #سرشانه_سیم #سرشانه_اسمیت #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_نشر #سرشانه_پشت #سرشانه_باز #سرشانه_هالتر_از_جلو #سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_آرنولدی #پرس_سرشانه_ایستاده
Arnold dumbbell press
پرس سرشانه ارنولدی

عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:ذوزنقه،سه سربازو،دلتویید میانی،بالایی سینه 
۱- دمبل ها را برداشته و صاف می ایستیم،پاها به اندازه عرض شانه .
۲- دمبل ها را تا شانه ها بالا آورده و مچ ها را میچرخانیم تا کف دستان رو با خودمان باشد.
۳- پشت را صاف نگه داشته و زانو ها را کمی خم می کنیم.
۴- به آرامی دمبل ها را بالا برده و همزمان مچ ها را میچرخانیم به طوری که وقتی حرکت تمام شد کف دستان رو به بیرون باشد.
۵- در بالای حرکت مکث نکنید و همزان با چرخاندنن مچ ها دمبل ها را پایین بیاورید.

نکات مهم 
۱- دامنه حرکت را کاملا اجرا کرده و دمبل ها را کنترل شده حرکت دهید.
۲- اکثر ورزشکاران به جای اجرای صحیح حرکت به افزودن وزنه تمرکز دارند که این باعث مصدومیت و مانع رشد شانه ها می گردد.
۳- اگر در قسمت پایین پشتتان مشکل دارید می توانید حرکت را نشسته انجام دهید.👍💪💪 #dumbbellcurls #arnolddumbbellpress #arnolddumbellpress #shoulders #shouldermachine #i_fitnessclub #shouldersworkout #shoulderpress #shoulderpresses #armworkout #armcurls #armsworkout 
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #سرشانه_اسمیت #سرشانه_سیم #سرشانه_نشر #سرشانه_سیمکش #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_دستگاه
Arnold dumbbell press
پرس سرشانه ارنولدی

عضله اصلی:دلتویید قدامی
عضله کمکی:ذوزنقه،سه سربازو،دلتویید میانی،بالایی سینه
۱- دمبل ها را برداشته و صاف می ایستیم،پاها به اندازه عرض شانه .
۲- دمبل ها را تا شانه ها بالا آورده و مچ ها را میچرخانیم تا کف دستان رو با خودمان باشد.
۳- پشت را صاف نگه داشته و زانو ها را کمی خم می کنیم.
۴- به آرامی دمبل ها را بالا برده و همزمان مچ ها را میچرخانیم به طوری که وقتی حرکت تمام شد کف دستان رو به بیرون باشد.
۵- در بالای حرکت مکث نکنید و همزان با چرخاندنن مچ ها دمبل ها را پایین بیاورید.

نکات مهم
۱- دامنه حرکت را کاملا اجرا کرده و دمبل ها را کنترل شده حرکت دهید.
۲- اکثر ورزشکاران به جای اجرای صحیح حرکت به افزودن وزنه تمرکز دارند که این باعث مصدومیت و مانع رشد شانه ها می گردد.
۳- اگر در قسمت پایین پشتتان مشکل دارید می توانید حرکت را نشسته انجام دهید.👍💪💪 #dumbbellcurls #arnolddumbbellpress #arnolddumbellpress #shoulders #shouldermachine #i_fitnessclub #shouldersworkout #shoulderpress #shoulderpresses #armworkout #armcurls #armsworkout
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دستگاه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشانه_آرنولدی #سرشانه_اسمیت #سرشانه_سیم #سرشانه_نشر #سرشانه_سیمکش #سرشانه #سرشانه_دمبل #سرشانه_هالتر #سرشانه_دستگاه
.
✅ چند حرکت برای پهن کردن سرشانه

1⃣ کشیدن کابل از پهلوها

2⃣ هالتر از عقب و جلو نشسته

3⃣ دمبل خم از پهلو ها

4⃣ پرس دمبل سنگین
.
⭕ با ما فیت باشید ❤
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس #آموزش_حرکات_بدنسازی #تمرین_بدنسازی
#اموزش_بدنسازی #فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
☁️
🔰تری ست فوق العاده تمرین سرشانه هالتر با دستگاه اسمیت 👌😍
.
💎 ما رو در تلگرام هم دنبال کنین ❤❤
.
 #پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس #فیتنس_بانوان
#فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰حرکات رشد و تقویت سرشانه💪
.
☁️ دوستان خودتونو تگ کنین ❤❤
.

#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس #آموزش_حرکات_بدنسازی #تمرین_بدنسازی
#اموزش_بدنسازی #فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰حرکات سرشانه
ورق بزنید ➡️➡️
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس #آموزش_حرکات_بدنسازی #تمرین_بدنسازی
#اموزش_بدنسازی #فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰سوپر ست پرس سرشانه از پشت و جلو با اسمیت
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس
#فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰آموزش صحیح حرکات سرشانه
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس #آموزش_حرکات_بدنسازی #تمرین_بدنسازی
#اموزش_بدنسازی #فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰آموزش حرکات سرشانه
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس
#فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰نام حرکت : تری ست پرس سرشانه اسمیت از جلو + پرس سرشانه دمبل چرخشی + نشر خم هالتر
.
حرکت فوق العاده عالی برای تقویت عضلات دلتویید قدامی سرشانه 💪💪
⭕ با ما فیت باشین ❤❤
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس
#فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
.
🔰نام حرکت : تری ست پرس سرشانه اسمیت از جلو + پرس سرشانه دمبل چرخشی + نشر خم هالتر
.
حرکت فوق العاده عالی برای تقویت عضلات دلتویید قدامی سرشانه 💪💪
⭕ با ما فیت باشین ❤❤
.
#پرس_سرشانه #پرس_سرشانه_دمبل #پرس_سرشانه_اسمیت #پرس_سرشونه #بدنسازی #تغذیه #ورزش #برنامه_غذایی #تن_فیت #فیتنس
#فیتنس_زنان #بدنسازی_آقایان #بدنسازی_زنان #بدنساز #آموزش_بدنسازی #اموزش_بدنسازی #تغذیه #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #بدن_سازی #بدنسازان #دمبل #هالتر
❇️ #پرس_سرشانه_اسمیت ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺴﺘﻪ 👒👒جهت دریافت #برنامه_غذایی و #برنامه_تمرینی به دایرکت یا ایمیل مراجعه نمایید.
#فیتنس #بدنسازی_زنان #تغذیه_مناسب #تمرین #تمرین_ورزشی #تمرین_بدنسازی #تمرین_در_خانه #اسمیت #bodybuilding #diet #sport #gym #fitnss #fitnessmodel #fat #fitnessgirl #fit
#پرس_سرشانه_اسمیت
#نشسته_ازجلو
#حرکت_شناسی 
#اندام_ايده_آل #اندام_سکسی #آموزش_صحيح_ #آمادگی_جسمانی #سیکس_پک #فیتنس_بدنسازی #همراه_ما_باشید💞
.
پرس سرشانه ایستاده اسمیت:
پشت هالتر قرار بگیرید و هالتر را در راستای شانه قرار دهید .دست را بیشتر از عرض شانه باز کنید،و هالتر را بگیرید.کف دست رو به بیرون باشد.دست ها را به بالا ببرید و آرنج را صاف نمایید.و با کمی مکث به حالت قبل برگردانید
.
#تمرینات_شانه 
#پرس_سرشانه_اسمیت
.
.
#fitness #workout #cardio #gym #strength #persianpage #persianfit #ورزش #تندرستی #فیتنس #تمرین #بدنسازی #fitnessworkoutsnew #لاغری #برنامه #هوازی #جیم #تغذیه #تمرین_منزل #رژیم #آموزش_بدنسازی
#amouzeshbadansazi
.
پرس سرشانه ایستاده اسمیت:
پشت هالتر قرار بگیرید و هالتر را در راستای شانه قرار دهید .دست را بیشتر از عرض شانه باز کنید،و هالتر را بگیرید.کف دست رو به بیرون باشد.دست ها را به بالا ببرید و آرنج را صاف نمایید.و با کمی مکث به حالت قبل برگردانید
.
#تمرینات_شانه
#پرس_سرشانه_اسمیت
.
.
#fitness #workout #cardio #gym #strength #persianpage #persianfit #ورزش #تندرستی #فیتنس #تمرین #بدنسازی #fitnessworkoutsnew #لاغری #برنامه #هوازی #جیم #تغذیه #تمرین_منزل #رژیم #آموزش_بدنسازی
#amouzeshbadansazi

XSoc is viewer of Instagram's posts.