#عبدالحسین_برازنده

#آتش_دل .
.  در دل #آتش غم رخت تا که #خانه کرد
دیده سیل #خون به دامنم بس روانه کرد
#آفتاب عمر من فرو رفت و
ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ #صبح دم نشد فلق
چون #شفق زخون دل مرا #لاله گون نکرد
.
👇👇👇
:
╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂
---------------██████████████
┊┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂👇👇👇
:
........◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
....◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚅Like⚅▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚀Like⚀▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚅Like⚅▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚀Like⚀▒▒▇▇▓▓◤
...◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
........◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤👇👇👇
:
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎
☆○•°•╬╬•🔮Like🔮•╬╬•°•○☆
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎
●
امیدوارم ____قطارِ"____ زندگیتون
همیشه ____از___ رویِ ____ریل‌هایِ
خوشبختی____ عبور____ ڪنه
و_____ لبخندتون"____
همیشه "____پایدار____ باشه
● 💖💖 آمین 💖💖
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎☆
☆○•°•╬╬•🔮Like🔮•╬╬•°•○☆
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎☆
┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
████████████████████
██╬✦╬✦╬▓▓█❤️Like❤️██╟
██╬✦╬▓▓█💜Like💜███╟❂
██╬▓▓█💛Like💛████╟❂
██▓▓█💚Like💚████╟❂
██╬▓▓█💛Like💛████╟❂
██╬✦╬▓▓█💜Like💜███╟❂
██╬✦╬✦╬▓▓█❤️Like❤️██╟
████████████████████
┊┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
███████████╟❂
╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂
#آتش_دل .
. در دل #آتش غم رخت تا که #خانه کرد
دیده سیل #خون به دامنم بس روانه کرد
#آفتاب عمر من فرو رفت و
ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ #صبح دم نشد فلق
چون #شفق زخون دل مرا #لاله گون نکرد
.
👇👇👇
:
╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂
---------------██████████████
┊┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂👇👇👇
:
........◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
....◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚅Like⚅▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚀Like⚀▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚅Like⚅▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚄Like⚄▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚁Like⚁▒▒▇▇▓▓◤
◥▓▓▇▇▒▒⚀Like⚀▒▒▇▇▓▓◤
...◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤
........◥▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◤👇👇👇
:
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎
☆○•°•╬╬•🔮Like🔮•╬╬•°•○☆
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎

امیدوارم ____قطارِ"____ زندگیتون
همیشه ____از___ رویِ ____ریل‌هایِ
خوشبختی____ عبور____ ڪنه
و_____ لبخندتون"____
همیشه "____پایدار____ باشه
● 💖💖 آمین 💖💖
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎☆
☆○•°•╬╬•🔮Like🔮•╬╬•°•○☆
☆💎☆🍀☆🔮☆🍀☆💎☆
┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
████████████████████
██╬✦╬✦╬▓▓█❤️Like❤️██╟
██╬✦╬▓▓█💜Like💜███╟❂
██╬▓▓█💛Like💛████╟❂
██▓▓█💚Like💚████╟❂
██╬▓▓█💛Like💛████╟❂
██╬✦╬▓▓█💜Like💜███╟❂
██╬✦╬✦╬▓▓█❤️Like❤️██╟
████████████████████
┊┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
┊███░·.,¸¸,.·´⭐️███╟❂
███████████╟❂
╟❂╟❂╟❂╟❂╟❂
#نی استاد #حسن_کسایی
#تار استاد #جلیل_شهناز
#آواز استاد #شاهزیدی
#آهنگ استاد #عبدالحسین_برازنده
#آتش_دل
#ابوعطا
#موسیقی_ایرانی #موسيقى_اصيل
#سیمابینا #موسیقی_بانوان #عبدالحسین_برازنده
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#صدر_سالک

@molanajanan
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#صدر_سالک

@molanajanan
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#حسین_صدر_سالک
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#حسین_صدر_سالک
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#صدر_سالک

همراهان همیشگی⚘
این اثر با فرمت mp3 در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت

@moosighi_sonati
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: بانو #سیما_بینا

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#صدر_سالک

همراهان همیشگی⚘
این اثر با فرمت mp3 در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت

@moosighi_sonati
آتش دل
تاج اصفهانی 
عبدالحسین برازنده 
#سنتور #سنتورنوازی #سنتور_نوازی #ابوعطا #تاج #تاج_اصفهانی #عبدالحسین_برازنده #آتش_دل #موسیقی #موسیقی_اصیل #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #ردیف #مکتب_اصفهان #مضراب #پرویز_مشکاتیان #فرامرز_پایور #حسین_علیزاده #محمدرضا_لطفی #شجریان #محمدزضا_شجریان #music #santoor #santour #dulcimer #saz #avaz #moosighi_sonati #moosighi_irani #iranian_music
#بهترین_موسیقی 
خیال انگیز با صدای دوقلوهای هنرمند
#علی_سعیدی .... #محمد_سعیدی
و خطاطی هنرمند گرامی #محمد_راستی

#خیال_انگیز
آهنگساز: عبدالحسین برازنده و جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
آواز: علی سعیدی و محمد سعیدی

#موسیقی #هنر #ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #جمشید_برازنده #عبدالحسین_برازنده #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #برادران_سعیدی #محسن_حسینی #محمد_راستی 
#music #iran #alisaeidi #mohammadsaeidi 
#saeidibrothers #singer #art #video #film .

@alisaeidisinger
@mohammadsaeidisinger
#بهترین_موسیقی
خیال انگیز با صدای دوقلوهای هنرمند
#علی_سعیدی .... #محمد_سعیدی
و خطاطی هنرمند گرامی #محمد_راستی

#خیال_انگیز
آهنگساز: عبدالحسین برازنده و جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
آواز: علی سعیدی و محمد سعیدی

#موسیقی #هنر #ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #جمشید_برازنده #عبدالحسین_برازنده #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #برادران_سعیدی #محسن_حسینی #محمد_راستی
#music #iran #alisaeidi #mohammadsaeidi
#saeidibrothers #singer #art #video #film .

@alisaeidisinger
@mohammadsaeidisinger
دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده سیل خون به دامنم بس روانه کرد
آفتاب عمر من فرو رفت
ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ صبح دم نشد فلق
چون شفق زخون دل مرا لاله گون نکرد
ز روی مهت جانا پرده بر گشا
در آسمان مه را منفعل نما
به ماه رویت سوگند
که دل به مهرت پایبند به طره ات جان پیوند

#شهر_سوخته #زابل #زابلستان #جازموریان_تنهاست #محسن_نامجو  #سیستان_بلوچستان #جلال_تاج_اصفهانی
#شعر #زاهدان #تاج_اصفهانی 
آتش دل نام تصنیفی است به آهنگسازی #عبدالحسین_برازنده که روی شعری از حسن صدر سالک در آواز ابوعطا ساخته شده است. این تصنیف را اولین بار #جلال_الدین_تاج_اصفهانی خوانده است.
دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده سیل خون به دامنم بس روانه کرد
آفتاب عمر من فرو رفت
ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ صبح دم نشد فلق
چون شفق زخون دل مرا لاله گون نکرد
ز روی مهت جانا پرده بر گشا
در آسمان مه را منفعل نما
به ماه رویت سوگند
که دل به مهرت پایبند به طره ات جان پیوند

#شهر_سوخته #زابل #زابلستان #جازموریان_تنهاست #محسن_نامجو #سیستان_بلوچستان #جلال_تاج_اصفهانی
#شعر #زاهدان #تاج_اصفهانی
آتش دل نام تصنیفی است به آهنگسازی #عبدالحسین_برازنده که روی شعری از حسن صدر سالک در آواز ابوعطا ساخته شده است. این تصنیف را اولین بار #جلال_الدین_تاج_اصفهانی خوانده است.
خیال انگیز با صدای علی و محمد سعیدی

آهنگساز: عبدالحسین برازنده، جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
خوشنویسی: محمد راستی

#موسیقی
#موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #آهنگ #سنتی #جدید #ایران #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #برادران_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #عبدالحسین_برازنده #جمشید_برازنده #اصفهان 
#music #art #singer #iran #newmusic #saeidibrothers #iraniantwins #alisaeidi #mohammadsaeidi 
@saeidibrotherssinger 
@saeidibrotherssinger 
@saeidibrotherssinger
خیال انگیز با صدای علی و محمد سعیدی

آهنگساز: عبدالحسین برازنده، جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
خوشنویسی: محمد راستی

#موسیقی
#موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #آهنگ #سنتی #جدید #ایران #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #برادران_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #عبدالحسین_برازنده #جمشید_برازنده #اصفهان
#music #art #singer #iran #newmusic #saeidibrothers #iraniantwins #alisaeidi #mohammadsaeidi
@saeidibrotherssinger
@saeidibrotherssinger
@saeidibrotherssinger
خیال انگیز با هنرمندی جناب آقای محمد راستی
تقدیم شما عزیزان‌ گرامی.

#خیال_انگیز
آهنگساز: عبدالحسین برازنده و جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
آواز: علی سعیدی و محمد سعیدی

#موسیقی #هنر #ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #جمشید_برازنده #عبدالحسین_برازنده #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #برادران_سعیدی #محسن_حسینی #محمد_راستی 
#music #iran #alisaeidi #mohammadsaeidi #saeidibrothers #singer #art #video #film 
@alisaeidisinger 
@alisaeidisinger
خیال انگیز با هنرمندی جناب آقای محمد راستی
تقدیم شما عزیزان‌ گرامی.

#خیال_انگیز
آهنگساز: عبدالحسین برازنده و جمشید برازنده
کلام: جمشید برازنده
تنظیم: محسن حسینی
آواز: علی سعیدی و محمد سعیدی

#موسیقی #هنر #ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #جمشید_برازنده #عبدالحسین_برازنده #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #برادران_سعیدی #محسن_حسینی #محمد_راستی
#music #iran #alisaeidi #mohammadsaeidi #saeidibrothers #singer #art #video #film
@alisaeidisinger
@alisaeidisinger
#معین #moein
نام آهنگ :آتش دل
ترانه سرا : #حسن_صدر_سالک
آهنگساز : #عبدالحسین_برازنده
تنظیم: #کاظم_عالمی
سال انتشار :1394
متن آهنگ
دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد

دیده سیل خون به دامنم بس روانه کرد

آفتاب عمر من فرو رفت و

ماهم از افق چرا سر برون نکرد

هیچ صبح دم نشد فلق

چون شفق زخون دل مرا لاله گون نکرد

ز روی مهت جانا پرده بر گشا

در آسمان مه رو منفعل نما

به ماه رویت سوگند

که دل به مهرت پایبند به طره ات جان پیوند

قسم به زند و پازند

به جانم آتش افکند خراب رویت یک چند

بیا نگارا جمال خود بنما

ز رنگ و بویت خجل نما گل رو

رو در طرف چمن بین

بنشسته چو من

دل خون بس ز غم

یاری غنچه دهن

گل درخشنده چهره تابنده غنچه در خنده بلبل نعره زنان

هر که جوینده باشد یابنده دل دارد زنده بس کن آه و فغان

ز جور مه رویان شکوه گر سازی

به شش درمحنت مهره اندازی

همچون سالک دست خود بازی

همچون سالک دست خود بازی
#معین #moein
نام آهنگ :آتش دل
ترانه سرا : #حسن_صدر_سالک
آهنگساز : #عبدالحسین_برازنده
تنظیم: #کاظم_عالمی
سال انتشار :1394
متن آهنگ
دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد

دیده سیل خون به دامنم بس روانه کرد

آفتاب عمر من فرو رفت و

ماهم از افق چرا سر برون نکرد

هیچ صبح دم نشد فلق

چون شفق زخون دل مرا لاله گون نکرد

ز روی مهت جانا پرده بر گشا

در آسمان مه رو منفعل نما

به ماه رویت سوگند

که دل به مهرت پایبند به طره ات جان پیوند

قسم به زند و پازند

به جانم آتش افکند خراب رویت یک چند

بیا نگارا جمال خود بنما

ز رنگ و بویت خجل نما گل رو

رو در طرف چمن بین

بنشسته چو من

دل خون بس ز غم

یاری غنچه دهن

گل درخشنده چهره تابنده غنچه در خنده بلبل نعره زنان

هر که جوینده باشد یابنده دل دارد زنده بس کن آه و فغان

ز جور مه رویان شکوه گر سازی

به شش درمحنت مهره اندازی

همچون سالک دست خود بازی

همچون سالک دست خود بازی
خیال انگیز با صدای علی و محمد سعیدی
آهنگساز؛ عبدالحسین و جمشید #برازنده 
کلام؛ جمشید برازنده
تنظیم؛ محسن حسینی

#موسیقی #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #ایران #آهنگ #جدید #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #برادران_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #عبدالحسین_برازنده #جمشید_برازنده 
#music #iran #new #newmusic #saeidibrothers #alisaeidi #mohammadsaeidi #art 
@saeidibrotherssinger 
@alisaeidisinger 
@mohammadsaeidisinger
خیال انگیز با صدای علی و محمد سعیدی
آهنگساز؛ عبدالحسین و جمشید #برازنده
کلام؛ جمشید برازنده
تنظیم؛ محسن حسینی

#موسیقی #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #ایران #آهنگ #جدید #علی_سعیدی #محمد_سعیدی #برادران_سعیدی #دوقلوهای_آواز_ایران #عبدالحسین_برازنده #جمشید_برازنده
#music #iran #new #newmusic #saeidibrothers #alisaeidi #mohammadsaeidi #art
@saeidibrotherssinger
@alisaeidisinger
@mohammadsaeidisinger
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: #جلال_تاج_اصفهانی

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#حسین_صدر_سالک

همراهان همیشگی⚘
این اثر با فرمت mp3 در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت

@moosighi_sonati
.
قطعه《آتش دل》

خواننده: #جلال_تاج_اصفهانی

آهنگساز: #عبدالحسین_برازنده

دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
دیده، سیل خون به دامنم بس روانه کرد
#حسین_صدر_سالک

همراهان همیشگی⚘
این اثر با فرمت mp3 در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت

@moosighi_sonati
تصنیف: آتش دل 
آواز: استاد #علیرضا_افتخاری 
شاعر: سالک 
آهنگساز: استاد #عبدالحسین_برازنده 
مایه: #ابوعطا
آلبوم: آتش دل 
به یاد استاد #تاج_اصفهانی 
به پیشنهاد استاد #فرامرز_پایور، در سال 1362 اجرا شد.
#مکتب_آواز_اصفهان
.
.در دل آتش غم رخت 
تا که خانه کرد 
دیده سیل خون 
به دامنم 
بس روانه کرد 
آفتاب عمر من 
فرورفت و ماهم از 
افق چرا سر برون نکرد .
@avayemandegar155
تصنیف: آتش دل
آواز: استاد #علیرضا_افتخاری
شاعر: سالک
آهنگساز: استاد #عبدالحسین_برازنده
مایه: #ابوعطا
آلبوم: آتش دل
به یاد استاد #تاج_اصفهانی
به پیشنهاد استاد #فرامرز_پایور، در سال 1362 اجرا شد.
#مکتب_آواز_اصفهان
.
.در دل آتش غم رخت
تا که خانه کرد
دیده سیل خون
به دامنم
بس روانه کرد
آفتاب عمر من
فرورفت و ماهم از
افق چرا سر برون نکرد .
@avayemandegar155
تصنیف: آتش دل 
آواز: استاد #علیرضا_افتخاری 
شاعر: سالک 
آهنگساز: استاد #عبدالحسین_برازنده 
مایه: #ابوعطا
آلبوم: آتش دل 
به یاد استاد #تاج_اصفهانی 
به پیشنهاد استاد #فرامرز_پایور، در سال 1362 اجرا شد.
#مکتب_آواز_اصفهان
.
.در دل آتش غم رخت 
تا که خانه کرد 
دیده سیل خون 
به دامنم 
بس روانه کرد 
آفتاب عمر من 
فرورفت و ماهم از 
افق چرا سر برون نکرد .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.

#موسیقی_ایرانی #music استاد #افتخاری #مولانا #مولوی
_________________ #داریوش #ابی  #هوشنگ_ابتهاج #سهراب_سپهری  #ویولن #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #اسطوره #پیانو #نی #فرهنگ_موسیقی #ویلن #حافظ #سه_تار
#song 
@ostad_eftekhari_fanpage
@ostad_alirezaeftekhari
تصنیف: آتش دل
آواز: استاد #علیرضا_افتخاری
شاعر: سالک
آهنگساز: استاد #عبدالحسین_برازنده
مایه: #ابوعطا
آلبوم: آتش دل
به یاد استاد #تاج_اصفهانی
به پیشنهاد استاد #فرامرز_پایور، در سال 1362 اجرا شد.
#مکتب_آواز_اصفهان
.
.در دل آتش غم رخت
تا که خانه کرد
دیده سیل خون
به دامنم
بس روانه کرد
آفتاب عمر من
فرورفت و ماهم از
افق چرا سر برون نکرد .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.

#موسیقی_ایرانی #music استاد #افتخاری #مولانا #مولوی
_________________ #داریوش #ابی #هوشنگ_ابتهاج #سهراب_سپهری #ویولن #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #اسطوره #پیانو #نی #فرهنگ_موسیقی #ویلن #حافظ #سه_تار
#song
@ostad_eftekhari_fanpage
@ostad_alirezaeftekhari
آتش دل
دل در آتش غم رُخت تا که خانه کرد، دیده سیل خون، به دامنم بس روانه کرد
آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ صبح دم نشد فلک، چون شفق زخون، دل مرا لاله گون نکرد
ز روی مَهت جانا پرده بر گشا، در آسمان مه را منفعل نما
به ماه رویت سوگند، که دل به مهرت پایبند، به طره ات جان پیوند
قسم به زند و پازند، به جانم آتش افکند، خراب رویت یک چند
بیا نگارا جمال خود بنما، ز رنگ و بویت خجل نما گل را
رو در طرف چمن، بین بنشسته چو من، دل خون بس ز غم یاری غنچه دهن
گل درخشنده، چهره تابنده، غنچه در خنده، بلبل نعره زنان
هر که جوینده، باشد یابنده، دل دارد زنده، بس کن آه و فغان
ز جور مه رویان شکوه گر سازی، به شش در محنت مهره اندازی
همچون سالک دست خود بازی، همچون سالک دست خود بازی
(ترانه سُرا:حسن صدر سالک) ... اجرای ملودی ترانه «آتش دل» در آواز ابوعطا به آهنگسازی زنده یاد استاد عبدالحسین برازنده و با یادی از روانشاد استاد تاج اصفهانی.نی نوازی: جمال نسیمی #ترانه #ترانه_قدیمی #آتش_دل #آهنگساز #عبدالحسین_برازنده #خواننده #تاج_اصفهانی #ترانه_سرا #حسین_صدر_سالک #آواز_ابوعطا #مکتب_اصفهان #اصفهان #حسن_کسایی #جلیل_شهناز #نی_هفت_بند #نی_نوازی #ساز_نی #تکنوازی_نی #جمال_نسیمی #موسیقی #موسیقی_اصیل_ایرانی #هنرمند #هنر #هنرمندان_ایرانی
آتش دل
دل در آتش غم رُخت تا که خانه کرد، دیده سیل خون، به دامنم بس روانه کرد
آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد
هیچ صبح دم نشد فلک، چون شفق زخون، دل مرا لاله گون نکرد
ز روی مَهت جانا پرده بر گشا، در آسمان مه را منفعل نما
به ماه رویت سوگند، که دل به مهرت پایبند، به طره ات جان پیوند
قسم به زند و پازند، به جانم آتش افکند، خراب رویت یک چند
بیا نگارا جمال خود بنما، ز رنگ و بویت خجل نما گل را
رو در طرف چمن، بین بنشسته چو من، دل خون بس ز غم یاری غنچه دهن
گل درخشنده، چهره تابنده، غنچه در خنده، بلبل نعره زنان
هر که جوینده، باشد یابنده، دل دارد زنده، بس کن آه و فغان
ز جور مه رویان شکوه گر سازی، به شش در محنت مهره اندازی
همچون سالک دست خود بازی، همچون سالک دست خود بازی
(ترانه سُرا:حسن صدر سالک) ... اجرای ملودی ترانه «آتش دل» در آواز ابوعطا به آهنگسازی زنده یاد استاد عبدالحسین برازنده و با یادی از روانشاد استاد تاج اصفهانی.نی نوازی: جمال نسیمی #ترانه #ترانه_قدیمی #آتش_دل #آهنگساز #عبدالحسین_برازنده #خواننده #تاج_اصفهانی #ترانه_سرا #حسین_صدر_سالک #آواز_ابوعطا #مکتب_اصفهان #اصفهان #حسن_کسایی #جلیل_شهناز #نی_هفت_بند #نی_نوازی #ساز_نی #تکنوازی_نی #جمال_نسیمی #موسیقی #موسیقی_اصیل_ایرانی #هنرمند #هنر #هنرمندان_ایرانی
#خواننده_قدیمی #استاد #استاد_تاج_اصفهانی #استاد_جلیل_شهناز #آواز_اصیل #آوازسنتی #آهنگساز #آهنگ_قدیمی #عبدالحسین_برازنده #موسیقیدان #شعر #شاعر #مولانا #سعدی #حافظ #فردوسي #خیام #تار #نی #فلوت #کسایی #کیهان_کلهر
.
تصنیف: #آتش_دل
اجرا: #سپیده_جندقی
.
#علی_اصغر_شاهزیدی #عبدالحسین_برازنده #حسن_صدر_سالک #جلیل_شهناز #حسن_کسایی #تاج_اصفهانی #تار #تار_نوازی #بداهه_نوازی #سه_تار #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #سه_تار_نوازی #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_سنتی_ایرانی #موسیقی #موسیقی_اصیل #موسیقی_محلی #تکنواز #موسیقی_ایران #موسیقی_کلاسیک #تکنوازی #موسیقی_ملی_ایران

XSoc is viewer of Instagram's posts.